Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

TÜV SÜD MANAGMENT SERVICE

 • Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
 • Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007

Zakres certyfikacji: Usługi wykonawcze dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, rafineryjnego i energetycznego w zakresie prowadzenia inwestycji, modernizacji i bieżących remontów oraz serwisów.

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE

 • Certyfikat spełnienia pełnych wymagań jakości dotyczących spawania wg EN ISO 3834-2.
 • Certyfikat spełnienia wymagań spawalniczych do produkcji urządzeń ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE, 2014/68/UE (weryfikacja jako wytwórca wg AD 2000-Merkblatt HP0 oraz EN ISO 3834-2).
 • Certyfikat spełnienia wymagań jakościowych dotyczących produkcji spawalniczej i posiadania doświadczenia w produkcji jednorazowej wg. Modułu G Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowej 97/23/WE, 2014/68/UE.
 • Certyfikat spełnienia wymagań jakościowych do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych na wyrobach z atestami materiałowymi wytwórców, którzy są dopuszczeni na zgodność z przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE, 2014/68/UE w połączniu z AD 2000-Merkblatt W 0).

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

 • Uprawnienie do wykonania napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem.
 • Uprawnienie do dokonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem.
 • Świadectwo Uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wg systemu 2+ w  zakresie metod 1 oraz 3a załącznika do normy PN-EN 1090-1+A1:2012, w odniesieniu do wyrobów: stalowe elementy konstrukcyjne, klasa wykonania konstrukcji do EXC2.
 • Certyfikat Zgodności UE spełnienia wymagań modułu A2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych Dyrektywy 2014/68/UE.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl