Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

W strukturach CKTiS S.A. funkcjonuje Zakład Badań Technicznych wykonujący badania laboratoryjne urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych, materiałów hutniczych i połączeń nierozłącznych. Zakład posiada wydane przez Urząd  Dozoru Technicznego Świadectwo Uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie:

  • Badań wizualnych (VT) złączy spawanych.
  • Badań penetracyjnych (PT) złączy spawanych, odkuwek, odlewów i rur stalowych.
  • Badań magnetyczno-proszkowych (MT) złączy spawanych, odkuwek, odlewów i rur stalowych.
  • Badań ultradźwiękowych (UT) złączy spawanych i odkuwek.
  • Ultradźwiękowych pomiarów grubości (UTT).
  • Pomiarów twardości metali metodą dynamiczną.
  • Pomiarów długości – owalizacji, owalności, odległości krawędziowych i osiowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl