Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

TÜV SÜD MANAGMENT SERVICE

 • Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
 • Certyfikat wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.

Usługi projektowo - wykonawcze dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, rafineryjnego i energetycznego w zakresie prowadzenia inwestycji, modernizacji i bieżących remontów oraz serwisów

TÜV THÜRINGEN e.V. INDUSTRIE SERVICE

 • Certyfikat spełnienia wymagań DIN EN ISO 3834-2, a także wymagań dotyczących produkcji urządzeń ciśnieniowych według Dyrektywy 2014/68/WE, Załącznik I, Pkt 3.1 oraz  AD 2000 HP0 Pkt 3 / HP 100 R.
 • Certyfikat spełnienia wymagań jakościowych do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych na wyrobach z atestami materiałowymi wytwórców, którzy są dopuszczeni na zgodność z przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/WE w połączniu z AD 2000-Merkblatt W 0).
 • Certyfikat spełnienia podstawowych wymagań jakościowych dla produkcji spawalniczej oraz posiadania doświadczenia w produkcji jednostkowej wg. Dyrektywy 2014/68/WE.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

 • Uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
 • Uprawnienie do modernizacji kotłów piekarskich, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników przenośnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 • Uprawnienie do naprawy kotłów piekarskich, kotłów z organicznymi nośnikami ciepł
 • a, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników przenośnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 • Uprawnienie o wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
 • Uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
 • Świadectwo Uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1433-CPR-0041 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR) odnoszący się do wyrobów budowlanych: Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze. Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2 wg normy PN-EN 1090-2:2018-09 IDT EN 1090-2:2018, metody 1, 3a, wg Załącznika A do normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011.
 • Certyfikat Zgodności UE spełnienia wymagań modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

 

0m SKM Polityka jakosci

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl