Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

Spółka CKTiS S.A. wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarzadzania, zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 3834-2, PN-EN 1090-2, dyrektywy PED, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) nr 305/2011 oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonania napraw i modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl